18000 Niš, R. Srbija, Čamurlijski put b.b.
+381 18 4 585 595
+381 18 4 580 777

Prijava za posao

Pozicija za koju konkurišete*Identifikacioni podaci

Vaše ime i prezime*

Vaša email adresa*


Opšti podaci

Datum rođenja

Mesto rođenja

Adresa stanovanja

Telefon


Stručna sprema

Označite vozačke kategorije koje posedujete

Podaci o radnom odnosu

Prethodne firme (preduzeća)

Radno mesto

Vreme provedeno na prethodnim poslovima

Razlog prestanka radnog odnosa

Da li ste osuđivani?

DaNe


Za vozače

U dosadašnjem iskustvu, da li ste imali saobraćajne nezgode (gde i kada)?

Vaše poznavanje motoristikeSa kojom platom biste bili zadovoljni?